El quart projecte desenvolupat pel grup va ser el HAR2009–09929. Diagnosis por imagen e interpretación histórico-artística en los procesos de recuperación de la decoración mural. Islas Baleares (01/01/2010 – 31/12/2012).

En termes genèrics, la finalitat d'aquest projecte és continuar el desenvolupament d'una línia de recerca orientada cap als estudis historicoartístics en matèria de recuperació de la decoració mural de les Illes Balears, com a forma de contribuir, mitjançant la documentació i la interpretació historicoartística, a la caracterització dels diagnòstics en els diferents processos d'intervenció en els que venim actuant, al que, a més, hem d'afegir especialment la necessària reflexió i divulgació científica dels resultats.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:

Capítols de llibre
  • RUIZ, Juan Antonio; GARCÉS, Simón; GAMBÚS SAIZ, Mercè; MAS ANDREU, Catalina; PERALES, Francisco José; PONSETI, Xisco (2011). «La capacidad prospectiva y de visualización del escáner láser 3D aplicado al plan de conservación preventiva del conjunto cerámico, piedra y hierro de Antoni Gaudí y Josep María Jujol en la catedral gótica de Mallorca», a GRANDE LEÓN, Alfredo (dir.), III Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación, Arqueológica 2.0 (pàg. 152–155). Sociedad Española de Arqueología Virtual [en línia].
  • GAMBÚS SAIZ, Mercè; MAS ANDREU, Catalina; RUIZ, Juan Antonio; VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep (2012). «La incidencia del sistema documental en los criterios de intervención aplicados al proceso de restauración de la obra de Gaudí y Jujol en el conjunto cerámico, hierros y cátedra de piedra en la capilla real de la catedral de Mallorca», a DD. AA., V Congreso del GE–IIC. Patrimonio cultural. Criterios de calidad en intervenciones (pàg. 153–164). Grupo Español del IIC.
  • RUIZ, Juan Antonio; GARCÉS, Simón; GAMBÚS SAIZ, Mercè; MAS ANDREU, Catalina; PERALES, Francisco José; PONSETI, Xisco (2012). «La capacidad prospectiva y de visualización del escáner láser 3D aplicado al plan de conservación preventiva del conjunto cerámico, piedra y hierro de Antoni Gaudí y Josep María Jujol en la catedral gótica de Mallorca». Virtual Archaeology Review, 3 (5), pàg. 77–80 [en línia].
Articles de revista
  • VILLALONGA VIDAL, Andreu; REIG MORRO, Antònia (2011). «La decoració mural de l’església del santuari de Lluc. Problemes de conservació». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 67, pàg. 213–231 [en línia].