L'equip investigador del Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós té la següent composició: