El setè projecte que actualment està essent desenvolupat pel grup és el PID2019–110231GB–I00. “Estudio diagnóstico comparado entre la conservación del patrimonio artístico religioso y sus modelos de gestión en las islas de Mallorca y Menorca” (2020–2024)

Entre els anys 1295 i 1795 les illes de Mallorca i Menorca van constituir una sola diòcesi. Cinc segles de vinculació institucional han deixat una empremta inesborrable en el seu patrimoni artístic religiós, però també la seva separació diocesana, unida al fet insular i als avatars històrics contemporanis, han contribuït a crear realitats diferencials en l’estat de conservació del seu patrimoni i en els seus models de gestió.

El present projecte té com a objectiu principal el diagnòstic al voltant de l’actualitat del patrimoni artístic religiós de Mallorca i Menorca, des del punt de vista de la seva conservació material i immaterial i de la capacitat de transferència als models de gestió corresponents. Per això es proposa un estudi historicoartístic comparat entre les dues illes mitjançant un enfocament transversal i amb l’assistència de tècniques de treball interdisciplinars. Els paràmetres d’anàlisi utilitzats s’articulen en tres blocs: 1. Les pintures murals conventuals; 2. Les catedrals com a conjunts monumentals; 3. La celebració litúrgica en la seva relació amb el patrimoni immaterial.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:

Capítols de llibre
  • GAMBÚS SAIZ, Mercè (2022). «Del Museu Arqueològic Lul·lià i la capella Real de la Trinitat al Diccionari d’Antoni M. Alcover. L’eclesiologia del patrimoni cultural de Mallorca», a GAMBÚS SAIZ, Mercè (coord.), Història i patrimoni cultural de l'Església de Mallorca. El trànsit del segle XX fins al Concili Vaticà II (pàg. 331–463). Col·lecció Seu de Mallorca, 19. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca.