El tercer projecte desenvolupat pel grup va ser el HUM2006–07725. La recuperación de la decoración mural en la arquitectura religiosa de las Islas Baleares (01/10/2006 – 30/09/2009).

Aquest treball de recerca pretenia estudiar les diferents manifestacions de decoració mural conservades en l'arquitectura religiosa de les Illes Balears com una forma de contribuir a la seva recuperació documental i material. Les pintures murals, els esgrafiats, les façanes ceràmiques i l’escultura monumental són els diferents llenguatges i tècniques que s’han aplicat a la decoració arquitectònica i que han tingut un paper important amb vincles singulars amb l’arquitectura religiosa a les Illes Balears des de l’època que Jaume I va conquerir l’illa fins avui. Pèrdues irreparables, deteriorament progressiu i absència d’estudis especials defineixen l’estat actual d’un patrimoni que necessita conservació i que actualment no té un pla d’intervenció sistemàtica. Així, l'objectiu principal d'aquest projecte consistia en obrir una línia de recerca a les Illes Balears que emprés estudis artístics i històrics sobre decoració mural com a forma de conservar la documentació, el pas que s'ha de fer abans de qualsevol intervenció material, pla de conservació i pla de difusió.

El projecte especificava els objectius de recuperar dues àrees de pintura mural en el mateix nombre de convents (Llucmajor–Mallorca i Ciutadella–Menorca), realitzar un inventari, elaborar un catàleg i preparar un estudi històric-artístic de l’esgrafiat i la façana ceràmica de la Cartoixa de Valldemossa (Mallorca), i documentar i redactar un pla de conservació d’una ceràmica moderna a la catedral de Palma de Mallorca.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:

Llibres
  • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (2008). La Real Cartuja de Jesús de Nazaret de Valldemossa. Formación y evolución de su patrimonio histórico-artístico. Palma: Olañeta, Edicions UIB, Universitat de Salzburg.

El llibre és resultat d’una tesi doctoral destinada a la reconstrucció de la complexitat del conjunt arquitectònic i la diversitat del patrimoni històric-artístic de la Cartioxa de Valldemossa. L’estudi documental i la lectura de les restes materials de l’antic monestir es conjuguen amb el fi de superar la visió superficial que ha dominat el monument, alimentat per la seva llegenda i per les transformacions que ha patit. L’únic monestir de Sant Bru a Mallorca és retornat a l’àmbit monacal que li correspon, és analitzat des del marc de les cartoixes peninsulars i des de les aportacions dels artistes locals i forans que treballen en ell.

Capítols de llibre
  • GAMBÚS SAIZ, Mercè; FORTEZA OLIVER, Miquela; REIG MORRO, Antònia; RIERA VALLÈS, Maria del Mar (2007). «Metodología aplicada a la recuperación del claustro de San Buenaventura de Llucmajor», a DD. AA., III Congreso del GE–IIC. La conservación infalible. De la teoría a la realidad (pàg. 371–382). Grupo Español del IIC [en línia].
  • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció; GAMBÚS SAIZ, Mercè; TOMÀS RUBIO, Marta (2009). «La degradación y pérdida del pavimento cerámico de la iglesia de la Cartuja de Valldemossa (Mallorca). Criterios de restauración y conservación», a DD. AA., IV Congreso del GE–IIC. La restauración en el siglo XXI. Función, estética e imagen (pàg. 249–259). Grupo Español del IIC [en línia].
  • BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció; GAMBÚS SAIZ, Mercè (2010). «Tourism and sustainable heritage. The case of Valldemossa monastery in Mallorca (Spain)», a LIRA, Sergio; AMOÊDA, Rogério; PINHEIRO, Cristina (eds.), Heritage 2010. Heritage and sustainable development. Vol. 2 (pàg. 933–940). Green Lines Institute.
Articles de revista
  • VILLALONGA VIDAL, Andreu; FIOL PONS, Guillem (2009). «El convent i les pintures murals del Socors de Ciutadella. Aportacions documentals per a la seva conservació». Randa, 63, pàg. 5–18.
  • FORTEZA OLIVER, Miquela (2012). «El programa teológico-docente de las pinturas murales de dos conventos franciscanos de época moderna en Mallorca». Locus Amoenus, 11, pàg. 171–180 [en línia].