El primer projecte desenvolupat pel grup va ser el PB96–0202. Estudio científico-técnico del retablo en Mallorca. Siglos XVI–XVIII (01/12/1997 – 01/12/2000).

L’objectiu d’aquest projecte de recerca era fer un estudi sistemàtic dels retaules a Mallorca, entre els segles XVI i XVIII, a partir d’un enfocament fet des d’un punt de vista interdisciplinari. Amb aquesta finalitat es van analitzar alguns aspectes artístics com evolució estilística, localització arxivística, fonts bibliogràfiques i gràfiques. De la mateixa manera, es va determinar la identificació del material utilitzat per a la construcció de les seves pintures: estratigrafia de les capes pictòriques, identificació dels seus components mineralògics i la naturalesa del medi d’unió utilitzat.

Els principals resultats científics d'aquest projecte són:


Articles de revista
  • GAMBÚS SAIZ, Mercè; GENESTAR, Catalina; PALOU, Josefina; REIG MORRO, Antònia (2000). «El retaule major de l’església conventual de Sant Francesc (Palma 1734–1742)». Estudis Baleàrics, 66/67, pàg. 27–46.

El número 66/67 de la revista Estudis Baleàrics es dedica a l'art mallorquí dels segles XVII i XVIII, el qual, per raons de síntesi, s'ha vinculat estilísticament a la fenomenologia del barroc.