Sra. Carme Vidal JaumeCol·laboradora del grup

Carme Vidal és llicenciada en Història de l'Art i tècnica de l'Administració Turística jubilada. Es defineix com a amant de l'arquitectura i del territori.

Entre les seves aportacions més recents cal destacar la ponència titulada Posicionament de l’Església mallorquina envers el turisme. El patrimoni religiós com atracció turística, en el marc de les VII Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, titulades La Seu de Mallorca. De la Guerra Civil al Concili Vaticà II (1936–1965).