Dra. Maria del Mar Escalas MartínCol·laboradora del grup

Maria del Mar Escalas és Doctora en Història de l'Art per la UIB (2021) amb la tesi doctoral titulada La reforma de la capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca. Antecedents i conseqüències de la intervenció de Miquel Barceló, amb la qualificació d'Excel·lent Cum Laude.

És graduada en Història de l'Art (2013) per la UIB. Ha cursat el Màster Universitari en Formació del Professorat (2014) i el Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (2016), ambdós també a la UIB.

L'any 2014 va rebre el Premi Extraordinari de Final d’Estudis Oficials (2012–2013) pel Grau d'Història de l'Art i l'any 2017 se li va atorgar el Premi Santander–UIB al millor expedient acadèmic de màster, amb matriculació en el programa de doctorat (2016).

Ha treballat com a documentalista vinculada a l’assessorament i seguiment historicoartístic de diferents restauracions sobre elements del patrimoni, com les pintures de la cúpula de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma o dues peces mobles de l’església conventual de la Concepció de Sineu. També ha treballat com a documentalista lligada a la publicació de diversos llibres.

Ha participat en els dos últims projectes desenvolupats pel grup CPAR, finançats per diferents ministeris del Govern espanyol: HAR2012–34205. “Metodología aplicada a los protocolos de intervención en los planes de documentación, restauración, conservación preventiva y divulgación en la obra de Antoni Gaudí en la Catedral de Mallorca” (2013 – 2015) i HAR2015–66307–P. “Estrategias documentales aplicadas a los procesos de restauración y divulgación del patrimonio artístico religioso de Mallorca” (2016 – 2020). Actualment, també es troba inclosa dins el projecte en curs, titulat: PID2019–110231GB–I00. “Estudio diagnóstico comparado entre la conservación del patrimonio artístico religioso y sus modelos de gestión en las islas de Mallorca y Menorca”.

És coautora de diferents estudis relatius a la Catedral, publicats en el marc de les Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: El Capítol de la Catedral i els monuments urbans dedicats a Ramon Llull (2016) i La caixa harmònica i l’acústica catedralícia en la reforma de Gaudí (2017).

Igualment, és autora de diverses investigacions vinculades amb la capella del Santíssim de la Seu i la intervenció realitzada per Miquel Barceló, com són: un article aparegut a la revista Liño, titulat Origen y transformación histórica de la capilla del Santísimo en la Catedral de Mallorca (2017); o La acción transformadora de la piel cerámica. Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca (2000–2007) (2019), publicat en el marc del XXII Congreso Nacional de Historia del Arte.