Dr. Pere Fullana PuigserverCol·laborador del grup

Pere Fullana és llicenciat en Ciències Religioses (1982), a la Universidad Pontificia de Comillas i llicenciat en Història Eclesiàstica (1984), a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. És doctor en Geografia i Història per la Universitat de les Illes Balears. Professor Contractat Doctor interí del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. El seu camp de recerca és la Història social i religiosa, centrada en els agents i els repertoris associatius; en l'animació socioeducativa en museus i arxius; i en la divulgació històrica.

Ha estat director de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1992-1999) i ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació. És membre del Grup d'Història de l'Educació de la UIB, del Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós de la UIB, i del Grupo Catolicismo y Secularización en la España del siglo XX, liderat pel Dr. Feliciano Montero, de la Universidad de Alcalá de Henares.

Ha coordinat amb la Dra. Mercè Gambús els volums relacionats amb religió, patrimoni i art, vinculats a la celebració de les Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: Jaume II i la Catedral de Mallorca (2012), El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812 (2013), La memoria contemporània de la Catedral: Miralles, Rotger, Sagristà (2014), Campins i Gaudí. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el monument (1903-1947) (2015), Ramon Llull i la Seu de Mallorca (2016), i La música a la Seu: història, art i devoció (2017).

Ha publicat El Catolicisme social a Mallorca (1992); El Moviment Catòlic a Mallorca (1994); Los modelos educativos juveniles del Movimiento Católico en España 1868-1968, amb Feliciano Montero (2003-2004); i El bisbe arquitecte. Pere Joan Campins i Barceló (2015).