Dr. Francisco José Falero FolgosoMembre del grup

Llicenciat en Història de l'Art el 1992, Doctor en Teoria de la Literatura i de les Arts el 1996 amb Premi Extraordinari per la Universitat de Granada, i Professor Titular d'Història de l'Art des del 2002 a la Universitat dels Illes Balears. Les seves línies de recerca i docència s'han centrat en la Història de les Idees Estètiques i la Teoria i Crítica de l'Art, havent estat membre del grup d'investigació Recerca sobre Art i Estètica Contemporànies, de la Universitat dels Illes Balears, i ha participat en els Projectes I+D: Bases para una sistematización de las artes plásticas y la fotografía en Baleares (1890-1980) i Pintura y crítica en las Baleares (1988-1936).

Ha participat en diferents congressos i simposis de caràcter nacional i internacional, i entre els seves publicacions destaca el llibre La Teoria de l'Art del krausisme espanyol (1998). Actualment també forma part del Grup de Recerca Humanisme Euràsia (HUME) de la Universitat de Salamanca.