Sra. Joana Aina Ordines JoanCol·laboradora del grup

Joana Aina Ordines és llicenciada en Història de l’Art per la UIB i compta amb el Màster de Formació del Professorat, també per la UIB.

Va participar com a redactora i investigadora en el marc del projecte a nivell estatal Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica (2006), amb l’elaboració de l’inventari d’algunes esglésies parroquials de la part forana de Mallorca.

Les seves investigacions s’han centrat en estudiar el convent de sant Francesc de Palma. Per exemple, podem fer esment a l’article publicat al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana titulat Les cròniques conventuals de l’església de Sant Francesc de Palma: font documental del patrimoni historicoartístic (2007), i també a l’article aparegut a la revista Estudis baleàrics sota el títol La contribució historiogràfica de Jovellanos a la documentació del convent de Sant Francesc de Palma (2008).

Actualment es troba en procés de redacció de la seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Mercè Gambús, titulada El convent de sant Francesc d’Assís de Palma. Diagnòstic i potencialitats del seu valor patrimonial i que serà llegida dins l’any 2022.