Sra. Aina Escobar SánchezCol·laboradora del grup

Aina Escobar compta amb la Llicenciatura en Història de l'Art per la UIB i el Màster de Formació del Professorat també per la UIB. Es troba dins el programa de Doctorat en Història de l'Art, desenvolupant una tesi vinculada a l'època moderna. Des del 2018 ocupa el càrrec de tècnica documentalista a l'àrea de Conservació de Patrimoni de la Catedral de Mallorca.

Ha col·laborat en diversos articles vinculats a la història i cultura d'Inca, com Arquitectura tradicional a Inca: cases senyorials i cellers (2011); Una anàlisi de la festa de Sa Pota del Rei (2014); o Street art d’Inca. Inca street art (2016).

Igualment, també ha publicat diversos treballs sobre el tema de la festa a Mallorca durant l'edat moderna, com La Seu i les festes a Ramon Llull del segle XVIII: una aproximació historicoartística (2016); La Immaculada i la Seu de Mallorca. Art, música i festa al segle XVIII (2017), amb Andreu Josep Villalonga Vidal; o Ceremoniales y dietarios. Un ejemplo del siglo XVII en Mallorca: el Ceremonial del Archivo (2018).