Dra. Margarita Novo MalvárezMembre del grup

Margarita Novo és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1992) i doctora per la Universitat de les Illes Balears (2016), on és professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts des de l’any 2000. Al llarg de la seva trajectòria professional ha impartit docència en diferents Graus (Història de l’Art, Turisme, Doble Grau de Turisme i Administració d’Empreses, Doble Grau de Turisme i Economia, Filosofia, Història i Filologia). Des de 2016 és també professora col·laboradora en la Direcció de Treballs de Fi de Màster en el Centre Universitari Internacional de Barcelona (Universitat de Barcelona –UNIBA–) i membre de la plantilla de doctors col·laboradors de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina) i de la Universitat de São Paulo (Brasil).

L’àrea de treball i recerca preferentment desenvolupada és la gestió del patrimoni religiós i les seves relacions amb el turisme, tema també de la seva tesi doctoral. Els vincles establerts entre tots dos sectors i les conseqüències en el patrimoni, són motiu d’anàlisi en la majoria de les seves publicacions i en les ponències i comunicacions presentades a congressos científics d’àmbit nacional i internacional de diferents disciplines (Història de l’Art, Arquitectura, Geografia o Sociologia). La difusió i transferència de coneixement també s’ha canalitzat a través de la impartició de múltiples conferències i tallers, tant en l’àmbit acadèmic universitari internacional com en un context nacional i regional, majoritàriament en Postgrau (Màster de Patrimoni–UIB) i en programes específics de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). Aquest perfil investigador s’ha vist enriquit amb les estades realitzades en diverses universitats americanes (Mèxic, Cuba, República Dominicana, Stanford i Kansas City) i amb la participació en quinze projectes de recerca finançats, quatre d’ells pertanyents al Pla Nacional d’I+D+I, i els restants a la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (Accions Especials) i al Consell Insular.