La Catedral de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) van signar el dia 10 de setembre del 2019 el conveni de col·laboració Càtedra Seu de Mallorca.

A l’acte de signatura del conveni hi han assistit el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, doctora Joana Maria Seguí; el Bisbe de Mallorca, Mn. Sebastià Taltavull; el degà president de Capítol, Mn. Teodor Suau; el canonge responsable del Departament de Cultura, Mn. Mateu Tous; i la professora titular d'Història de l'Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB i coordinadora cientificotècnica de la Catedral, doctora Mercè Gambús.