Així, durant aquest any 2019–2020 s'han portat a terme un conjunt d'activitats, que apareixen plasmades en la següent memòria: