El dia 2 d’octubre del 2019 es va constituir la comissió directora d’aquesta Càtedra Seu de Mallorca, integrada pel rector de la UIB, Llorenç Huguet; els vicerectors, Enrique García i Joana Maria Seguí; el degà-president del Capítol, Teodor Suau; i els canonges Francesc Ramis i Mateu Tous. Com a directora de la Càtedra es va nomenar a la professora Mercè Gambús.

El document en què es deixava constància de la constitució de la comissió directora de la Càtedra Seu de Mallorca, on s'hi van plasmar els diferents acords presos, es pot consultar a continuació: