La primera passa per a la creació de la Càtedra Seu de Mallorca va consistir en la signatura d’un acord de col·laboració entre la Catedral i la UIB, que es va fer efectiva el dia 19 de juliol del 2019. El principal objectiu d'aquest acord era:

«Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d'estudiants, la divulgació cultural i la investigació, i l’ajuda tècnica.»

Aquest Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Capítol de la Seu de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears es pot consultar tant a la pàgina web de la UIB com en el següent PDF.